Sună-mă înapoi  Regulament Concursuri

  Regulament concursuri Facebook

  SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

  Concursurile desfasurate pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CarPath.InchirieriAutoRulote/ sunt organizate de SC Carpath Vans SRL (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în Brasov, Str. Bisericii Romane nr. 41, ap. 3, Cod Postal: 500068, impreuna cu partenerii săi, sponsori sau unități turistice.

  Concursul nu este sponsorizat, sustinut sau administrat de catre sau in asociere cu Facebook

  Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Concurs”).

  Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CarPath.InchirieriAutoRulote/, fiind disponibil oricărui participant.

  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CarPath.InchirieriAutoRulote/.

  SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

  Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe teritoriul României pe pagina aceasta de Facebook.

  SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 

  Fiecare concurs va avea prestabilita o perioada de desfasurare, aceasta fiind comunicata pentru fiecare concurs in parte, pe „peretele” (wall-ul) paginii de facebook https://www.facebook.com/CarPath.InchirieriAutoRulote/.

  SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

  La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursurilor), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.

  La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii organizatorului şi nici ai partenerilor săi implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii de gradul unu ai familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

  Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. 

  În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participantii s-au inscris la Concurs cu mai multe conturi sau cei care s-au inscris in Concurs sunt firme/organizatii/branduri), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

  SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

  Mecanismul concursurilor va fi stabilit si comunicat pentru fiecare concurs in parte.

  SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI 

  Premiile concursurilor vor fi stabilite si comunicate pentru fiecare concurs in parte. 

  Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii decat cele comunicate initial.

  Premiile vor fi inmânate castigatorilor de catre organizatorul concursului.

  Validare câștigător: 

  Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori, pe pagina lor de Facebook, la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: identificare, validare si comunicarea modalităţii de primire si folosire a premiilor.

  În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se proceda la on noua extragere la o data si ora stabilita de organizator si comunicata pe pagina de facebbook.

  În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, un număr de telefon, adresa şi localitatea din BI/CI, adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul (daca este cazul).

  În faza recepţionării premiului:

  • buletin/carte de identitate (în original); 

  Datele personale vor fi menţionate şi pe procesul verbal de predare-primire pe care câştigătorul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului.

  Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:

  • Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament; 

  • Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament; 

  • Câstigătorul refuza acceptarea premiului sau nu confirma disponibilitatea pentru acceptarea premiului; 

  • Câştigătorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului, in momentul receptionarii premiului, identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI); 

  SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE 

  Organizatorul şi partenerii implicati în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.

  Organizatorul şi partenerii implicati în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea câștigătorului de beneficia sau de a intra in posesia premiului.

  Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

  Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

  SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

  Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

  Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câştigătorilor de premii:

  – nume şi prenume 
  – număr de telefon (daca este cazul) 
  – adresa şi localitatea din BI / CI SI adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul. (daca este cazul)

  Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice

  SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

  Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.

  Organizatorul nu poate fi răspunzător pentru intreruperea concursurilol de către echipa Facebook, acesta fiind o terta parte care poate, prin natura desfasurarii concursurilor prin intermediul platformei Facebook, să intrerupă arbitrar orice concurs si sa sterga posturile impreuna cu datele participantilor. 

  SECŢIUNEA 10. LITIGII 

  În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris, la adresa Brasov, Str. Bisericii Romane nr. 41, ap. 3, Cod Postal: 500068, România, sau pe adresa de email hello@car-path.ro de către Organizator.

  Pentru întrebări te rugăm să ne contactezi:
  +40 766 610 087
  or
  Book online
  Trimite mesaj
  Bună! Cu ce informații te putem ajuta?
  Call Now Button